HOUSEFORSALE bvba
Diestersteenweg 148
B-3510 Kermt-Hasselt
T. 0499/399.000
011/28.14.00
houseforsale@skynet.be

Gevraagde panden  
Houseforsale b.v.b.a. is een vastgoedfirma die streeft naar een snelle verkoop en een uiterst snelle rotatie van panden. Dat betekent dat wij nooit iets lang in portefeuille hebben doorgaans en dat wij dus continu een grote vraag hebben naar alle soorten vastgoed. Soms zijn er wel dingen waar we een acuut tekort aan hebben. Dat is momenteel het geval voor : 'gewone' huizen (tot 250000 euro), kleinere bouwgronden en projectgronden. Als u dat dus wenst te verkopen, kunnen wij U beslist een zeer snelle verkoop van uw pand garanderen.

1 U wenst uw eigendom te verkopen ?
2 U bouwt een nieuwbouwproject dat U wenst te verkopen ?
3 U wenst uw eigendom te verhuren ?

U wenst uw eigendom te verkopen ? Welke service bieden wij U ?

• Wij bezoeken uw te verkopen eigendom en maken (gratis!) een schatting van de verkoopwaarde. Hiermee houden wij rekening met alle bepalende factoren zoals daar zijn : ligging, oriëntatie, staat van afwerking, onderhoud, vetusteit, toestand van de vastgoedmarkt enz.. Wij bespreken met U de voorop te stellen vraagprijs.
• Wij stellen een volledig verkoopdossier samen : kadastrale uittreksels, bodemattest, stedebouwkundige voorschriften, vergunningen, afpalingen, verkavelingen, …. Van het ogenblik dat wij het dossier in handen nemen is het niet meer uw zorg, maar wel onze verantwoordelijkheid ! Alle nodige wettelijke attesten krijgt U gratis of terugbetaald van ons.
• Wij zorgen voor een zeer ruime publicatie in verschillende dag-, week en maandbladen en op het internet. Desgewenst met foto's. Een discrete aanpak kan natuurlijk ook op uw verzoek.
• Het eigendom wordt met een gedetailleerde beschrijving en foto's doorgegeven aan bepaalde andere vastgoedmakelaars waarmee wij samenwerken. In geval een van deze makelaars een klant aanbrengt delen wij onze commissie met hem of haar. U als klant betaalt geen euro meer voor deze service !
• Wij begeleiden steeds alle kandidaat-kopers bij bezichtigingen aan het pand en stellen dit zeer uitgebreid voor. Wij onderzoeken en beantwoorden al hun vragen ( hoe ingewikkeld en hoe tijdrovend dit ook moge zijn ). Indien een met ons samenwerkende makelaar een klant aanbrengt wordt die toch door onszelf begeleid naar het pand, zodat steeds dezelfde makelaar het goed bezoekt.
• Wij voeren de onderhandelingen omtrent de verkoopsvoorwaarden op een professionele en resultaatgevende manier.
• Wij zorgen voor een juridisch correcte verkoopsovereenkomst en zorgen dat er een voorschot van 10% van de koopsom wordt betaald. Dit uiteraard ter uwer bescherming.
• Wij bieden de koper een verzekering in geval van overlijden tussen het afsluiten van de verkoopovereenkomst en de notariële akte. Indien gewenst kunnen wij voor deze periode ook een ' verkoopswaarborg ' bieden. Met deze polis beschikt U over een gratis rechtsbijstand ingeval er toch iets zou mislopen voor het verlijden van de notariële akte.
• Wij begeleiden U tot bij de notariële akte.

U bouw een nieuwbouwproject dat U wenst te verkopen ? Welke service bieden wij U ?

• Afhankelijk van de kennis en de ervaring van de opdrachtgever-bouwheer kunnen wij al betrokken worden bij de voorbereiding van het project. In dat geval vervullen wij eveneens de volgende taken : onderzoek van stedenbouwkundige mogelijkheden, marktonderzoek, haalbaarheidsstudie in functie van de ligging. Wij kunnen indien gewenst de werfvergaderingen opvolgen en de voorlopige en definitieve oplevering voor U uitvoeren of superviseren.
• In elk geval stellen wij een volledig en aantrekkelijk verkoopdossier samen. Dit omvat : kadastrale uittreksels, bodemattesten, stedenbouwkundige uittreksels, alle nodige vergunningen, plannen en lastenboek, gedetailleerde en aantrekkelijke beschrijving en folder van het project, mooie foto's, maquette, … . Kortom : al wat nodig is voor een vlotte verkoop.
• Wij zorgen voor ruime publicatie in diverse dag- en weekbladen, gespecialiseerde pers en meerdere internetsites. We geven uw project eveneens te koop aan de met ons samenwerkende makelaars.
Wij zoeken actief geschikte kandidaat-kopers en checken hun op hun kredietwaardigheid.
• Wij geven alle kandidaat-kopers een professionele uitleg over het project en dit per telefoon, mail of persoonlijk. Wij gaan zo mogelijk voor een bezichtiging ter plaatse met alle kandidaten en begeleiden en sturen hun bij de keuze van hun afwerking, materialen en toestellen. Wij zoeken en formuleren een antwoord op al hun juridische, technische en financiële vragen. Bij dit alles garanderen wij weerom dat het telkens dezelfde makelaar zal zijn die de kandidaten opvangt en begeleidt. Dit geeft immers vertrouwen.
• Wij voeren de onderhandelingen betreffende de verkoopsvoorwaarden.
• Na het vinden van een geschikte kandidaat-koper zorgen wij voor een juridisch correcte afhandeling van de verkoop. Dit door het opstellen van een passende verkoopsovereenkomst, door het ontvangen en doorstorten van de passende voorschotten en rekening houdend met het al dan niet onder toepassing vallen van de Wet Breyne van de betreffende verkoop.
• Wij bieden de koper een gratis verzekering ingeval van overlijden tussen het afsluiten van de verkoopovereenkomst en de notariële akte. Zo bent U als verkoper ook zeker van uw ontvangst in dergelijk geval.
• Wij zorgen desgewenst voor de overnames van electriciteit, water, gas en andere nutsvoorzieningen.
• Wij begeleiden U en uw kopers tot bij de notariële akte.

U wenst uw eigendom te verhuren ? Welke service bieden wij U ?

• Wij maken een aantrekkelijke beschrijving van het pand, maken er mooie foto's van en stellen het te huur
hierbij schuwen wij geen kosten ! Wij zorgen voor ruime publicatie in diverse dag- en weekbladen, plaatsen het op meerdere internetsites en geven het door aan de met ons samenwerkende makelaars. U bereikt alzo een ruim publiek !
• Aan iedereen die erom vraagt geven wij telefonisch en per e-mail accurate informatie over uw pand en wij begeleiden alle kandidaat-huurders graag voor een persoonlijke bezichtiging. Kandidaten die door de met ons samenwerkende makelaars worden gestuurd, begeleiden ook wijzelf persoonlijk. Alzo is het steeds dezelfde makelaar die het pand bezoekt en de kandidaten opvangt. Dit geeft het publiek vertrouwen.
Wij lichten de kandidaat-huurders door : wie is hun huidige werkgever? Wie is hun huidige ( en soms zelfs vorige ) huisbaas ? Is deze kandidaat gekend als slechte betaler? Dit doen wij vanzelfsprekend op een uiterst discrete wijze.
• Pas zodra wij een geschikte kandidaat-huurder gevonden hebben stellen wij deze aan U voor. U bespaart alzo hopen tijd.
• Op dat ogenblik vervullen wij alle belangrijke formaliteiten. Wij stellen een juridisch correct huurcontract op.
• Wij controleren of de huurder wel een goede brandverzekering afsluit.
• Wij verplichten de huurder tot het storten van een huurwaarborg van drie maanden huur op een geblokkeerde rekening. Hierbij wordt aan de huurder een goede intrest gegarandeerd en krijgt hij van ons ( gratis ! ) een levensverzekering ten bedrage van enkele maanden huur ! Bij overlijden wordt aan zijn nabestaanden aldus de verdere betaling van hun huurverplichtingen voor enkele maanden uitbetaald. Dit komt ook U als verhuurder ten goede : U bent alzo zeker van uw ontvangst ook bij overlijden van uw huurder.
• Wij zorgen ervoor dat de huurder het huurgeld rechtstreeks op uw rekening stort.
• Desgewenst helpen wij bij de overname van elektriciteit, waterleiding, gas, distributie van andere nutsvoorzieningen.
• Wij maken een gedetailleerde en juridisch correcte plaatsbeschrijving ( met de nodige foto's en bewijsstukken ) op indien U dit wenst.
• Indien U dit wenst, bieden wij U eveneens een (gespecialiseerde en prijsgunstige) verzekering voor rechtsbijstand aan. Hierdoor krijgt U - indien er ondanks onze voorzorgen toch nog problemen zouden komen met uw huurder - alle kosten van gerechtsdeurwaarder, expert, advocaat en alle gerechtskosten terugbetaald. Deze verzekering is niet verplicht !

 
Begin pagina

HOUSEFORSALE bvba, Diestersteenweg 148 te 3510 Kermt-Hasselt
+32 499 399 000 | +32 11 28 14 00 | houseforsale@skynet.be
Ondernemingsnummer/btw/tva : BE 0479.592.546

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar Annique Vantorre BIV 501 110
Toezichthoudende autoriteit (België): Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel

Onderworpen aan de deontologische code BIV : http:// www.biv.be
Verzekerings- en waarborgorganisme : NV PROTECT, Jetsesteenweg 221, 1080 Brussel, tel : 02/4114114, info@protect.be